[email protected] | (48) 378-25-44
12
MAR
2024

Ogłoszenie o szkoleniu organizowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku

Tematy: Prowadzenie uboju zwierząt gospodarskich w celu pozyskania mięsa na użytek własny, Aktualna sytuacja epizootyczna w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.   Termin szkolenia: 20 marca 2024 (środa) godzina 10.00 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipsku- sala...
10
LIS
2023

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku w sprawie wyznaczeń lekarzy weterynarii do czynności urzędowych na 2024 r.

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku w sprawie wyznaczeń lekarzy weterynarii do czynności urzędowych na 2024 r. W oparciu o art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1557, z póżn. zm.) Powiatowy...
08
LIS
2023

Komunikat PLW w Lipsku

Stacja wytrawiania przy PIW w Lipsku wykonuje badania mięsa świń i dzików przeznaczonego na użytek własny w następujących dniach tygodnia:   wtorek oraz piątek   Próbki należy dostarczyć do wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z harmonogramem pracy nie później jak...
12
PAź
2023

Komunikat PLW w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

W związku z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2059), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku informuje, iż wszystkie...
23
LIP
2023

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku przypomina, iż zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w...
29
MAJ
2023

Ogłoszenie

Ogłoszenie   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 26 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U.2022 r. poz. 1570 ) ogłasza nabór lekarzy niebędących pracownikami Inspekcji, w tym lekarzy weterynar...
20
KWI
2023

Do wszystkich hodowców trzody chlewnej, rolników oraz podmiotów zainteresowanych – RWK 2021/605 -> RWK 2023/594

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku  informuje, że w związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji(UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylająceg...
Skip to content