lipsko@piw.home.pl | (48) 378-25-44

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
lek. wet. Monika Mączka

ZESPÓŁ DO SPRAW ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

lek. wet. Grzegorz Pietrzyk Z-ca POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

mgr inż. Maria Główka – Inspektor Weterynaryjny ds. Identyfikacji, rejestracji i dobrostanu zwierząt.

ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI,

lek. wet. Piotr Wójcik – Inspektor Weterynaryjny ds bezpieczeństwa żywności

PASZ ORAZ UBOCZNYCH PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

mgr Karolina Byzdra – Inspektor Weterynaryjny ds. środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi

ZESPÓŁ DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

Główny Księgowy Paweł Świderski

Referent administracyjno – księgowy