[email protected] | (48) 378-25-44

 Zarządzenie Nr 1
Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
z dnia 2 stycznia 2012 r.
 

w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego. 

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego (Dz. U. Nr 27, poz. 182) zarządza się co następuje: 

§ 1 

Postanawiam przeprowadzić egzaminy ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego, w roku 2012, w dniach: 19 marca, 11 czerwca, 24 września, 3 grudnia

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

podpisano 

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
lek. wet. Paweł Jakubczak 

 

Ogłoszenie dla rolników z terenu powiatu Lipsko

W związku z akcją protestacyjną lekarzy weterynarii Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku informuje, iż od dnia 1 stycznia do odwołania świadectwa zdrowia dla zwierząt z terenu powiatu lipskiego będą wystawiali urzędowi lekarze weterynarii zatrudnieni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lipsku. Powiadomienia o zamiarze wprowadzenia zwierząt do handlu należy zgłaszać osobiście pod adresem Lipsko, ul. Iłżecka 2 lub telefonicznie pod numerem: 48 378 25 44 w terminie co najmniej 24 godziny przed planowanym wprowadzeniem zwierząt do handlu.

Szczegółowe informacje zawarte są w dołączonym piśmie.

Szczegółowe wytyczne odnośnie wystawiania świadectw zdrowia.

Skip to content