[email protected] | (48) 378-25-44
10
LIS
2023

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku w sprawie wyznaczeń lekarzy weterynarii do czynności urzędowych na 2024 r.

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku w sprawie wyznaczeń lekarzy weterynarii do czynności urzędowych na 2024 r. W oparciu o art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1557, z póżn. zm.) Powiatowy...
08
LIS
2023

Komunikat PLW w Lipsku

Stacja wytrawiania przy PIW w Lipsku wykonuje badania mięsa świń i dzików przeznaczonego na użytek własny w następujących dniach tygodnia:   wtorek oraz piątek   Próbki należy dostarczyć do wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z harmonogramem pracy nie później jak...
Skip to content