[email protected] | (48) 378-25-44
21
WRZ
2010

Zaświadczenia o spełnianiu warunków sanitarno-weterynaryjnych

Uwaga Zaświadczenia o spełnianiu warunków sanitarno-weterynaryjnych (ATEST) wydawane są gdy: Złożony został wniosek o spełnianiu warunków sanitarno- weterynaryjnych. Dokonana została wpłata w kwocie 17 zł., w kasie Urzędu Miejskiego w Lipsku zgodnie z Ustawą o opłacie Skarbowej z...
21
WRZ
2010

Zalecenia w związku z sytuacją powodziową

ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ POWODZIOWĄ ROLNIKU !!! Zgłaszaj zachorowania i padnięcia zwierząt do powiatowego lekarza weterynarii lub władz samorządowych Odizoluj podejrzane lub chore zwierzęta od pozostałych zwierząt a następnie powiadom o ich...
20
WRZ
2010

Decyzje ws. gruźlicy, brucelozy, białaczki…

Uwaga! Osoby ubiegające się o wydanie decyzji na stada urzędowo wolne w kierunku gruźlicy, brucelozy i białaczki powinny przy sobie posiadać: Uzgodniony wyciąg o spójności stada na dzień bieżący z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Paszporty wszystkich sztuk bydła...
Skip to content