[email protected] | (48) 378-25-44
03
PAź
2019

Mapa chłodni zakupionych przez Inspekcję Weterynaryjną

Mapa chłodni zakupionych przez Inspekcję Weterynaryjną rozlokowanych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach  pod adrese...
01
PAź
2019

ASF – informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku informuje, iż na stronie internetowej WIW z/s w Siedlcach w zakładce „Afrykański pomór świń” zamieszczono „Wykaz zakładów wyznaczonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefy niebieskiej)”....
06
WRZ
2019

Pozyskanie mięsa na użytek własny w strefie czerwonej

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UBOJU ŚWIŃ W CELU POZYSKANIA MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY na terenie objętym ograniczeniami w związku z asf (strefa czerwona)         Dopuszcza się dokonywanie uboju świń we własnym gospodarstwie w celu pozyskania mięsa na użytek własny. Wymagania weterynaryjn...
27
SIE
2019

gmina Lipsko w powiecie lipskim włączona do strefy żółtej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku informuje, że w dniu 23.08.2019 roku została opublikowana  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1373 z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca załącznik do  decyzji wykonawczej  2014/709/UE w  sprawi...
11
LUT
2019

Praktyczne wskazówki dla rolników ulotka informacyjna – ubój z konieczności

Praktyczne wskazówki dla rolników ulotka informacyjna oświadczenie weterynaryjne oświadczenie przedsiębiorcy-2
29
LIS
2018

Komunikat – pryszczyca

Uprzejmie informuję, że na stronie GIW pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/pryszczyca zostały zamieszczone informacje dla posiadaczy zwierząt oraz lekarzy weterynarii dotyczące pryszczycy.
23
LIS
2018

Komunikat – ASF

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LIPSKU Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF wynikające z rozporządzenia z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 290...
23
LIS
2018

Ogłoszenie – Wyznaczenia 2019

OGŁOSZENIE: WYZNACZENIA NA 2019   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku informuje iż, jest możliwość zawarcia umów cywilno-prawnych w następstwie wyznaczenia na podstawie decyzji administracyjnej na rok 2019. Wyznaczenia odnoszą się do czynności w których mowa w art. 16 ust....
Skip to content